Tüpraş Çağrı Merkezi Telefon Numarası Direkt Bağlanma

Tüpraş 1961 yılında Amerikan Caltex tarafından kurulan İPRAŞ’ın devamıdır. 1983’te rafinelerin birleştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Tüpraş’ın İzmir, Kırıkkale, Kocaeli ve Batman’da rafineleri vardır. Tüpraş jet yakıtı, asfalt, benzin, dizel vb. şeyleri üretir. 2014 aralıkta İzmit’te TÜPRAŞ Fuel Oil Dönüşüm Tesisini kurmuştur bu tesis cumhuriyet tarihinin tek seferde yapılan en büyük yatırımıdır. Tüpraş rafinerilerin çalışma kapasitesi Türkiye toplamında 28,1 milyon ton/yıldır. Tüpraş, Türkiye rafinaj kapasitesinin %100’üne sahiptir. 2001 yılına kadar %86’sına sahipti.

Tüpraş, bu başarılarını çok çalışmasına ve vizyonlarına borçludur. Tüpraş, Şirket’in risk yönetim sistemini iyi kontrol etmektedir. Şirket, dünya piyasaları ve ulusal coğrafyalarda faaliyetlerini sürdürürken karşılaşabileceği riskleri iyi kontrol etme becerisine sahiptir. Riskleri analiz ederek en düşük seviyede durmasını sağlayacak önlemleri etkin şekilde alarak durumun sürekli iyileştirmesini hedefler. Ulusal ve uluslararası kurallara bağlıdır. Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği risklerinide önem verir.

Tüpraş, Yolsuzlukla etkin mücadele Politikası izler. Ulusal ve uluslararası yolsuzluk kurallarına uygun davranır. Tüm faliyetleri dürüst ve şeffaftır. Menfaat gözetmeksizin bağış ve sosyal sorumluluk projelerine katılmaktan çekinmeyen bir firmadır. Uygunsuz davranışta bulunanlara hak ettikleri disiplin cezalarını vermekten çekinmez. Hukuka, ahlaka ve toplum değerlerine uygun hareket etmeyi ilkesi olarak belirlemiştir.

Tüpraş, LPG, akaryakıt dışında bir çok ürün satmaktadır bunların bazıları: baz yağ, wax, ekstraktlar, bitüm ve bitümlü bağlayıcılardır.

Tüpraş Çağrı Merkezi: 444 123 0

Yorum yapın